« @

Svensk Lexikon, 1.1

iOS, iPhone, iPad, iPod Touch AppFinns i App Store

Ett svenskt språklexikonet iOS app. Innehåller mer än 30 tusen ord definitioner. Fungerar offline. Ingen internetuppkoppling är nödvändig. Alla ord är 100 procent Swedosj och är sammansatta på svenska. Denna app är lämpligt för dem som vill lära sig eller redan flytande i det svenska språket.

A Swedish Language Lexicon iOS app. Contains more than 30 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary. All words are 100 percent Swedosj and are composed in Swedish. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Swedish language.