« @

Polski Słownik, 1.1

iOS, iPhone, iPad, iPod Touch AppAvailable on the App Store

Słownik Języka Polskiego iOS aplikacji. Zawiera ponad 29.000 słowo definicji. Pracuje w trybie offline. Brak połączenia z Internetem jest niezbędne. Wszystkie słowa są w 100 procentach polskim i złożone są w języku polskim. Ta aplikacja jest odpowiednie dla tych, którzy chcą nauczyć się lub już biegle w języku polskim.

A Polish Language Dictionary iOS app. Contains more than 29 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary. All words are 100 percent Polish and are composed in Polish. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Polish language.