« @

lietuvių kalba, 1.0

iOS, iPhone, iPad, iPod Touch AppAvailable on the App Store :-)

Lietuvių Kalbos Žodynas IOS progr. Šis žodynas yra daugiau nei 490 tūkstančių žodžių apibrėžimai. Darbų neprisijungęs. Nėra interneto ryšys yra būtinas. Visi žodžiai visos Lietuvos ir sudaro Lietuvos. Ši programa tinka tiems, kurie nori išmokti arba jau laisvai kalba lietuvių kalba.

A Lithuanian Language Dictionary iOS app. This dictionary contains over 490 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary. All words are all Lithuanian and are composed in Lithuanian. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Lithuanian language.