« @

מילון עברית, 1.0

iOS, iPhone, iPad, iPod Touch Appזמין ב-App Store :-)

שפה עברית מילון iOS App. מילון זה מכיל מעל 16,000 הגדרות מילה. עובד במצב לא מקוון. אין חיבור לאינטרנט הוא הכרחי. כל המילים כולן עברית, מורכבים עברית. יישום זה מתאים המבקשים ללמוד או כבר רהוטה בשפה עברית.

A Hebrew Language Dictionary iOS app. This dictionary contains over 16 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary. All words are all Hebrew and are composed in Hebrew. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Hebrew language.